אז כמה באמת עולה לי לקוח?
נוסחה לחישוב עלות גיוס לקוחות דרך מסע פרסום

  כמות ההקלקות: --
    כמות הפניות שיתקבלו: --
  עלות פניה בודדת בש"ח: --
  עלות גיוס לקוח בודד בש"ח: --
  עלות כל גיוס הלקוחות: --
  עלות הכנה לפרסום: --
 
עלות אמיתית של לקוח בודד: --