SEO tools

keywordtool.io

אתר המראה את כל האפשרויות של כלי השלמת המילים של גוגל תחת מונח מסויים. כלומר, כלי השלמת מונחי החיפוש של גוגל מציג מספר אפשרויות ש"אולי לזה התכוונת". הכלי הזה מציג את כל האפשרויות (מאות) ברשימה אחת שקל לעבור עליה ולקבל רעיונות.

keywordtool.io


Answerthepublic.com

יוצר רשימה ענקית של מונחים רלוונטיים הלקוחים מתוך רשתות חברתיות ואתרי תוכן באינטרנט. כלומר זהו לא מחקר לפי פרמטרי החיפוש של גוגל אלא רשימה של כותרות מרחבי האינטרנט המשקפות "חוכמת המונים" של מה הציבור הרחב באמת כותב ומפרסם.

https://answerthepublic.com/